آلفاباکس


چرا نَبُرد اصغر فرهادی :(

واقعا فیلمی با موضوع تجاوز جنسی ؟؟؟؟؟؟ نظر منتقدای دنیا رو به خودش جلب کرده ؟ :/

اونم چون خانم Isabelle Huppert توش بازی کردهِ ، و جز نامزدهای ِ بازیگرای زن بود؟ :|

اوووووففففف با این انتخابشون :/ ؛ فروشنده خیلی نسبت به فیلمای دیگه من جمله این فیلم Elle بهتر بود :|

اَه خراب شُد امسالم :(


منبع این نوشته : منبع