آلفاباکس


سریال

اینکه  سریال مورد علاقم تا آخر فصل 5 با بدترین حالت تموم شد خیلی ناراحتم حتی گریه کردم! هنوز ادامه داره اما تا اینجا حالم حسابی گرفته شد شخصیت و بازیگر مورد علاقم مُرد!

میگن فصل جدید شرلوک هلمز اومده ِ ؟ کسی دیده یا خبر دارخ لینک بده مام ببینیم!


منبع این نوشته : منبع
مورد علاقم