آلفاباکس


می نویسم

متاسفانه جز اون دسته افرادی ام که اصلا برای نوشته هام نمیتونم عنوان درستی تعیین کنم! پس به عنوانم اصلا توجه نکنید! با اینکه میدونم قسمت مهمی ِ اما خوب فعلا نیتم از بنای این وبلاگ چیز دیگه اس ...


مَسخَرَس اما دارم به طرز عجیبی پروژه های ِ شهرداری تو خونه انجامش میدم  

تازه راه حل ساده ام پیدا کردم 

دیروز آنلاین شُدم اما در تعجُبم چرا پست نذاشتم 

دیروز از کنار دانشگاه تهران رد شُدم کلی حرف زدم و به نتایج خوبی ام رسیدم 

البته برای عکاسی رفتم از نمای رو به رو عکس گرفتم بیشتر صحبتامو تو خیابون 16 آذر که کنارش بود باهاش کردم  


منبع این نوشته : منبع