آلفاباکس


چرا اینجا اینجوریه

حس میکنم اشتباه کردم وبلاگ دوم اینجا ساختم :|

هرچی لیست بروز شده هارو میبینم به جز معدود افرادی که دنبالشون میکنم همشون وبلاگای اسلامی ِ :| 

جنسیتاشونم فرق نداره ها اما همشون یِ جوری ان که اصلا به مزاج من خوش نمیاد! برخلاف بلگفا  ِ انگار اینجا وبلاگای ارشادی و اسلامی حکومت میکنن :| 

این نظر منه فقط ! 

بخاطر مزاحمت بیجا بیخود مجبورم نظرات و فقط برای بیانیا فعال کنم!


منبع این نوشته : منبع