آلفاباکس


ای بابا

ی ِ امروز نمیدونم چرا هی صبح از خواب بیدار میشدم:| اول 7صبح بعد 9 صبح ، 9:30، 10، 11 اونم با صدای گوشیم که هی دوستم زنگ میزد! میخواد کار انیمیشنشو براش انجام بدم :/ البته با پول! حوصلشو ندارما اما مجبورم :( 

کارای خودم وبال گردنمهـ آخه اینو کجای دلم بذارم! 


منبع این نوشته : منبع